De Bazuin
Volle Evangelie Gemeente
Hoogeveen

Opnieuw geboren

Wat eerst zonder vorm was, niet bekend nog en zonder naam. Wordt tevoorschijn geroepen, krijgt gestalte, wordt bekwaam. Gevormd door Gods liefde, waardoor het leven ontwaakt. Door de warmte van zijn nabijheid, groeit in jou Goddelijk leven, omdat je door Hem wordt aangeraakt. Door de klank van zijn stem, vol van helend, teder spreken. Krijg je de gestalte van Hem, je bent door hem een hemels teken. En omdat je samen met Hem gaat, ontmantel je wat duister is en kwaad. Samen met Hem openbaren, wat van de oorsprong was bedoeld. De mens niet eenzaam, maar steeds samen, met zijn Schepper en zijn Heer. Levenwekkend handelen en spreken, met Zijn liefde de mens beminnen Vader en Jezus alle eer!

Jan Fluit

Alle gedichten