De Bazuin
Volle Evangelie Gemeente
Hoogeveen

Ik zie, ik zie

Als het leven, wat verborgen was achter muren van twijfel en bedrog tevoorschijn komt. Als de waarheid die je niet zag, omdat de leugen je in verwarring bracht, voor jou zichtbaar wordt. Dan ga je zien hoeveel aan mooi en goed, voor jou beschikbaar is. Omdat Hij, Jezus, voor jou een weg gebaand heeft, naar het licht en het leven. Hij, die voortdurend het aangezicht van Zijn Vader zag, dat vol liefde op Hem gericht was. Verlangd dat je datzelfde gezicht ziet. Hij zegt: "Vader dat zij zijn waar ik ook ben". Dan ga je zien wat Hij ziet geloven wat Hij gelooft, hopen wat Hij hoopt. Dan ga je ontdekken dat Hij jou ziet gaaf, kostbaar. Dat jij niet alleen gelooft in Hem, Maar Hij ook in jou. Dat je gaat leven in een hoopvol heden en een hoopvolle toekomst, waarin Hij jou vol tedere liefde, meeneemt in zijn manier van kijken. Dan wordt het steeds meer: Ik zie, ik zie, wat Hij ook ziet. Open je ogen en zie vol verwondering, naar die hemel vol liefde en leven!

Jan Fluit

Alle gedichten